تعرفه های سرویس های مشترکین Wireless

سرویس حجمی سرعت بینهایت

1 ماهه 27.000

سرویس حجمی سرعت بی نهایت

 • حداقل سرعت: 2Mbps
 • حداکثر سرعت: 50Mbps
27 هزار تومان

خدمات وایرلس سرعت بی نهایت

1 ماهه 67.000

۲ تا ۵۰ مگابیت

 • مدت زمان سرویس : 30 روز
 • ترافیک داخلی : 60 گیگابایت
 • حداقل سرعت: 2Mbps
 • حداکثر سرعت: 50Mbps
 • شبانه نامحدود 2 تا 7 صبح
67 هزار تومان
1 ماهه 87.000

۲ تا ۵۰ مگابیت

 • مدت زمان سرویس : 30 روز
 • ترافیک داخلی : 80 گیگابایت
 • حداقل سرعت: 2Mbps
 • حداکثر سرعت: 50Mbps
 • شبانه نامحدود 2 تا 7 صبح
87 هزار تومان
1 ماهه 106.000

۲ تا ۵۰ مگابیت

 • مدت زمان سرویس : 30 روز
 • ترافیک داخلی : 100 گیگابایت
 • حداقل سرعت: 2Mbps
 • حداکثر سرعت: 50Mbps
 • شبانه نامحدود 2 تا 7 صبح
106 هزار تومان
3 ماهه 187.000

۲ تا ۵۰ مگابیت

 • مدت زمان سرویس : 90 روز
 • ترافیک داخلی : 180 گیگابایت
 • حداقل سرعت: 2Mbps
 • حداکثر سرعت: 50Mbps
 • شبانه نامحدود 2 تا 7 صبح
187 هزار تومان
3 ماهه 220.000

۲ تا ۵۰ مگابیت

 • مدت زمان سرویس : 90 روز
 • ترافیک داخلی : 240 گیگابایت
 • حداقل سرعت: 2Mbps
 • حداکثر سرعت: 50Mbps
 • شبانه نامحدود 2 تا 7 صبح
220 هزار تومان
3 ماهه 277.000

۲ تا ۵۰ مگابیت

 • مدت زمان سرویس : 90 روز
 • ترافیک داخلی : 300 گیگابایت
 • حداقل سرعت: 2Mbps
 • حداکثر سرعت: 50Mbps
 • شبانه نامحدود 2 تا 7 صبح
277 هزار تومان
3 ماهه 777.000

۲ تا ۵۰ مگابیت

 • مدت زمان سرویس : 90 روز
 • ترافیک داخلی : 180 گیگابایت
 • حداقل سرعت: 2Mbps
 • حداکثر سرعت: 50Mbps
 • شبانه نامحدود 2 تا 7 صبح
777 هزار تومان
3 ماهه 365.000

۲ تا ۵۰ مگابیت

 • مدت زمان سرویس : 30 روز
 • ترافیک داخلی : نامحدود گیگابایت
 • حداقل سرعت: 2Mbps
 • حداکثر سرعت: 50Mbps
 • شبانه نامحدود 2 تا 7 صبح
365 هزار تومان

خدمات وایرلس ترافیک نامحدود

1 ماهه 40.000

سرعت 512 کیلوبیت

 • مدت زمان سرویس : 30 روز
 • سرعت 512 کیلوبیت
 • ترافیک سرویس : نامحدود
 • ضریب اشتراک : 6
40 هزار تومان
3 ماهه 120.000

سرعت 512 کیلوبیت

 • مدت زمان سرویس : 90 روز
 • سرعت 512 کیلوبیت
 • ترافیک سرویس : نامحدود
 • ضریب اشتراک : 6
120 هزار تومان
1 ماهه 55.000

سرعت 1 مگابیت

 • مدت زمان سرویس : 30 روز
 • سرعت 1 مگابیت
 • ترافیک سرویس : نامحدود
 • ضریب اشتراک : 6
55 هزار توامن
3 ماهه 165.000

سرعت 1 مگابیت

 • مدت زمان سرویس : 90 روز
 • سرعت 1 مگابیت
 • ترافیک سرویس : نامحدود
 • ضریب اشتراک : 6
165 هزار تومان
1 ماهه 80.000

سرعت 1.5 مگابیت

 • مدت زمان سرویس : 30 روز
 • سرعت 1.5 مگابیت
 • ترافیک سرویس : نامحدود
 • ضریب اشتراک : 6
80 هزار تومان
3 ماهه 240.000

سرعت 1.5 مگابیت

 • مدت زمان سرویس : 90 روز
 • سرعت 1.5 مگابیت
 • ترافیک سرویس : نامحدود
 • ضریب اشتراک : 6
240 هزار تومان
1 ماهه 110.000

سرعت 2 مگابیت

 • مدت زمان سرویس : 30 روز
 • سرعت 2.5 مگابیت
 • ترافیک سرویس : نامحدود
 • ضریب اشتراک : 6
110 هزار تومان
3 ماهه 330.000

سرعت 2 مگابیت

 • مدت زمان سرویس : 90 روز
 • سرعت 2.5 مگابیت
 • ترافیک سرویس : نامحدود
 • ضریب اشتراک : 6
330 هزار تومان
1 ماهه 140.000

سرعت 3 مگابیت

 • مدت زمان سرویس : 30 روز
 • سرعت 3 مگابیت
 • ترافیک سرویس : نامحدود
 • ضریب اشتراک : 6
140 هزار تومان
3 ماهه 420.000

سرعت 3 مگابیت

 • مدت زمان سرویس : 90 روز
 • سرعت 4 مگابیت
 • ترافیک سرویس : نامحدود
 • ضریب اشتراک : 6
420 هزار تومان
1 ماهه 180.000

سرعت 4 مگابیت

 • مدت زمان سرویس : 30 روز
 • سرعت 4 مگابیت
 • ترافیک سرویس : نامحدود
 • ضریب اشتراک : 6
180 هزار تومان
3 ماهه 540.000

سرعت 4 مگابیت

 • مدت زمان سرویس : 90 روز
 • سرعت 4 مگابیت
 • ترافیک سرویس : نامحدود
 • ضریب اشتراک : 6
540 هزار تومان
1 ماهه 289.000

سرعت 6 مگابیت

 • مدت زمان سرویس : 30 روز
 • سرعت 6 مگابیت
 • ترافیک سرویس : نامحدود
 • ضریب اشتراک : 6
289 هزار تومان
3 ماهه 867.000

سرعت 6 مگابیت

 • مدت زمان سرویس : 90 روز
 • سرعت 6 مگابیت
 • ترافیک سرویس : نامحدود
 • ضریب اشتراک : 6
867 هزار تومان
1 ماهه 399.000

سرعت 8 مگابیت

 • مدت زمان سرویس : 30 روز
 • سرعت 8 مگابیت
 • ترافیک سرویس : نامحدود
 • ضریب اشتراک : 6
399 هزار تومان
3 ماهه 1.197.000

سرعت 8 مگابیت

 • مدت زمان سرویس : 90 روز
 • سرعت 8 مگابیت
 • ترافیک سرویس : نامحدود
 • ضریب اشتراک : 6
1.197 هزار تومان

خدمات وایرلس – ویژه کارتخوان

1 ساله 199.000

تعزفه کارت خوان فروشگاه ها

 • مدت زمان سرویس : 365 روز
 • سرعت 256 کیلوبیت
 • ترافیک سرویس : 12 گیگابایت
199 هزار تومان
 • کلیه قیمت ها به تومان می باشد .
 • هزینه آبونمان توسط شرکت دابکو پرداخت گردیده است .
 • ۹% مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های زیر اضافه می گردد .
 • کلیه تعرفه ها مطابق با مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کاهش یافته است .
 • هزینه IP اختصاصی به درخواست مشتری، به صورت ماهیانه ۱۶۰۰۰ تومان محاسبه می شود.
 •  * به آستانه مصرف هر یک از سرویس‌ها ۵ درصد ترافیک بیش‌تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.
 • مصرف هر گیگ از ترافیک داخلی معادل مصرف نیم گیگ از ترافیک بین الملل است.
 • مشترک گرامی؛ لطفاً توجه داشته باشید که بر اساس مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محاسبه توافق‌نامه سطح خدمات (SLA)، یک ماه شمسی با فرض هر ماه ٣٠ روز است.
 • درصورت استفاده از ترافیک بین الملل مشترک میتواند از ۵۰ درصد ترافیک اعلام شده استفاده نماید.