بایگانی دسته برای کابل شبکه

استاندارد سوکت زدن کابل

استاندارد T-568A  استاندارد سوکت شبکه T-568A بیشتر در کشور کانادا استفاده می شود. ترتیب قرار گرفتن رنگ ها در استاندارد  T568A به ترتیب از چپ به راست بصورت زیر است : سفید سبز ، سبز…